2021-02-02
Optimálne mazanie valčekových reťazi s IWIDUR®-om

Životnosť valčekových reťazi môžete predlžiť pomocou správneho a efektívneho mazania. Kovové hobliny a hluk pôsobený používaním reťazových pohonov sa dá efektívne znížiť pomocou správneho mazania reťazí.

 

 

IWIS vyvinul tzv. Voskové (WAX-ové) mazivo  s názvom IWIDUR®, aby dokázal čeliť výzvam v potravinárskom priemysle. Tento druh maziva má vynikajúcu treciu vlastnosť, chráni reťaz pred koróziou a disponuje certifikátom pre potravinársky priemysel. V prípade reťazí, pri ktorých sa mazanie realizuje IWIDUR®-om, sa preukázateľne zníži koeficient natiahnutia, v dôsledku čoho sa údržba nemusí vykonať tak často, ako pri použití ostatných tradičných mazív.

IWIDUR® je vysoko výkonné mazivo, ktoré sa nerozpustí vo vode, je bez zápachu a nie je toxické.

 

Výhody:

  • Vyššia oteruvzdornosť a natiahnutie reťaze je redukované na minimum oproti valčekovým reťaziam s tradičným mazivom
  • Predlžená životnosť reťaze medzi dvoma mazaniami
  • Lepšia ochrana reťaze pred koróziou
  • Údržby sa redukujú
  • Menej hluku
  • Vyššia čistota dopravovaných predmetov a okolia reťazových pohonov

 

Produkt disponuje okrem spomínaných výhod aj certifikátmi USDA-H1 a LMBG

 

Ďalšie špecifiká produktu:

  • Valčeková reťaz je „ponorená“ do horúceho mazadla počas výroby
  • Optimálna teplota pri použití je medzi -25°C a +80°C. (pri menších teplotách a pri dlhšej odstávke je na rozbeh pohonu potrebný väčší krútiaci moment)
  • Biologicky je bezpeční, nie je toxický.

V prípade záujmu o aplikáciu maziva IWIDUR®, prosíme hláste nám túto požiadavku vopred, už pri objednávke valčekovej reťaze.