2021-10-20
Diagnostika poškodenia remeňov

Poškodil sa Vám remeň a neviete zistiť príčinu alebo potrebujete poradiť ako ďalej? Prečítajte si náš nový článok a zistíte viac.

Pri používaní remeňových prevodov sa niekedy stane, že sa remeň roztrhne, rozstrapatie alebo inak deformuje. Môže to mať za následok niekoľko faktorov. Na obrázkoch nižšie Vám vysvetlíme prečo sa remeň poškodil a ako to napraviť.

failure 01

Tzv. čisté pretrhnutie

failure Príčiny:

 • nesprávna manipulácia pri montáži, poškodenie počas montáže
 • použitie nevhodného náradia počas inštalácie


fix Opatrenia:

 • počas inštalácie remeň nadmerne nekrútiť a neohýbať
 • počas inštalácie nepoužívať nevhodné nástroje, nenasadzovať hrubou silou, napínaciu remenicu uvoľniť

 

failure 02

Uvoľnené zuby

failure Príčiny:

 • nízke pracovné napätie remeňa
 • strata napnutia remeňa
 • vniknutie cudzích látok/telies do prevodu


fix Opatrenia:

 • skontrolovať napnutie remeňa
 • skontrolovať neporušenosť a správne napnutie prevodu

 

failure 03

Opotrebovaná plocha

failure Príčiny:

 • nadmerné napnutie
 • opotrebovaná remenica


fix Opatrenia:

 • vymeniť opotrebovaný komponent (remenicu)
 • vymeniť remeň a obnoviť správne napnutie

 

failure 04

Opotrebované zuby

failure Príčiny:

 • nepravidelné napnutie
 • remenica/kladka s opotrebovanými zubami
 • profil zubov nie je kompatibilný so zubami remenice


fix Opatrenia:

 • obnoviť správne napnutie remeňa
 • vymeniť opotrebovaný komponent (remenicu/kladku)
 • skontrolovať kompatibilitu medzi profilom zubov remeňa a remenice

 

failure 05

Zväčšenie zubov

failure Príčiny:

 • znečistenie rozpúšťadlami, mazivami alebo chladiacou kvapalinou


fix Opatrenia:

 • manipulácia s čistými rukami
 • odstrániť všetky uniknuté kontaminanty

 

failure 06

Roztrhnutý remeň

failure Príčiny:

 • vniknutie cudzích telies do prevodu
 • zablokovanie komponentu prevodu
 • nadmerné montážne napnutie
 • kontakt s palivom, ropnými derivátmi alebo rozpúšťadlami


fix Opatrenia:

 • kontrola správneho upevnenia komponentov prevodu a jeho neporušenosť
 • kontrola komponentov na výskyt cudzích telies a následné overenie ich správnej funkcii
 • správne napnutie remeňa

 

failure 07

Bočné opotrebenie

failure Príčiny:

 • nesprávne nastavenie napínača alebo jedného z komponentov prevodu


fix Opatrenia:

 • kontrola správneho nastavenia napínača a iných komponentov prevodu
 • vymeniť napínač alebo remenicu ak sú opotrebované

 

failure 08

Nepravidelné opotrebovanie zadnej časti remeňa

failure Príčiny:

 • zablokovanie komponentu prevodu
 • opotrebovaná remenica


fix Opatrenia:

 • vymeniť opotrebovaný komponent v prevode
 • vymeniť remeň a správne nastaviť napnutie

 

failure 09

Praskliny na zadnej časti remeňa

failure Príčiny:

 • prevádza pri príliš vysokých alebo nízkych teplotách


fix Opatrenia:

 • skontrolovať teplotu prostredia a vymeniť remeň vyrobený z tepelne odolnejších zmesí

Máte otázky?

Kontaktujte nás e-mailom na powerbelt@powerbelt.sk, alebo na tel.č. 031/550 3995