ProduktyProdukty

Priemyselné koleso skupina 53Priemyselné koleso skupina 53

 

Všeobecné informácieVšeobecné informácie

Bežné koleso s hustou gumou (tvrdosť 83 +/-5 Shore), nitovaným, lisovaným kotúčom, s klzným a valčekovým ložiskom. Vidlice môžu byť pevné, otáčavé, otáčavé-brzdové, so zadnou dierou a brzdou, vyrábané z pozinkovanej ocele (NL). Je dodateľné aj s priemerom 200 so špeciálnym hexagonálnym brzdovým systémom. 

Sú použiteľné v mokrom, vlhkom prostredí medzi stredne silnými chemikáliami. Nie sú použiteľné v prítomnosti organických rozpúšťadiel, chlórových látok, hydrokarbonátov a minerálnych olejov.


80-280

65÷390

-20 °C ÷ +60 °C  
Dokumenty na sťahovanieDokumenty na sťahovanie

Vysvetlivky:
AK - Základné koleso
FO - Otočné prevedenie
FF - Otočné brzdené prevedenie
FX - Pevné prevedenie
HF - Koleso so zadným otvorom na kolík
HFF - Brzdené koleso- so zadným otvorom na kolík
CS - Koleso s kolíkom
CSF - Brzdené koleso- s kolíkom
S - Klzné ložisko
T - Ihlové ložisko
G - Guličkové ložisko

Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K531101 80 AK S 25X34X12     65 TR  
KSPR_80*25_(EM) 80 AK S 25X33X12     60 EM  
K112_080 80 AK S 25X40X12     50 AV  
K531121 80 AK S 25X39X12     65 TR  
KSMR_80*25_(EM) 80 AK T 25X31,5X12     60 EM  
K533101 80 AK T 25X34X12     65 TR  
KEM03_SPR_80 80 CS S   22X40 106 60 EM  
KEM03_SPR_80_F 80 CSF S   22X40 106 60 EM  
K535401 80 FF S   80X60 107 65 TR  
K103_080 80 FF S   80X60 106 50 AV  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
KEM01_SPR_80_F 80 FF S   80X60 106 60 EM  
K535421 80 FF T   80X60 107 65 TR  
KEM01_SPR_80 80 FO S   80X60 106 60 EM  
K535001 80 FO S   80X60 107 65 TR  
K80_080 80 FO S   80X60 106 50 AV  
K535101 80 FO T   80X60 107 65 TR  
K80A_080 80 FX S   80X60 106 50 AV  
KEM02_SPR_80 80 FX S   80X60 106 60 EM  
K535701 80 FX S   80X60 107 65 TR  
K535901 80 FX T   80X60 107 65 TR  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
KEM04_SPR_80 80 HF S   D12 106 60 EM  
K103F_080 80 HFF S   D12 104 50 AV  
K531122 100 AK S 30X44X12     80 TR  
KSPR_100*30_(EM) 100 AK S 30X33X12     75 EM  
K533122 100 AK T 30X44X12     80 TR  
KSMR_100*30_(EM) 100 AK T 30X31,5X12     75 EM  
KEM03_SPR_100 100 CS S   22X40 127 75 EM  
KEM03_SPR_100_F 100 CSF S   22X40 127 75 EM  
K535402 100 FF S   80X60 128 80 TR  
K103_100 100 FF S   80X60 128 70 AV  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
KEM01_SPR_100_F 100 FF S   80X60 127 75 EM  
K535422 100 FF T   80X60 128 80 TR  
K535002 100 FO S   80X60 128 80 TR  
K80_100 100 FO S   80X60 128 70 AV  
KEM01_SPR_100 100 FO S   80X60 127 75 EM  
K80-AS_100 100 FO S   80X60 128 70 AV Antistatický
K535102 100 FO T   80X60 128 80 TR  
K80A-AS_100 100 FX S   80X60 128 70 AV Antistatický
K535702 100 FX S   80X60 128 80 TR  
KEM02_SPR_100 100 FX S   80X60 127 75 EM  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K80A_100 100 FX S   80X60 128 70 AV  
K535902 100 FX T   80X60 128 80 TR  
K80F_100 100 HF S   D12 126 70 AV  
K103F_100 100 HFF S   D12 126 70 AV  
KSPR_125*37,5_(EM) 125 AK S 37,5X43X15     110 EM  
K112_125 125 AK S 38X50X15     100 AV  
K531103 125 AK S 37,5X44X15     130 TR  
K533103 125 AK T 37,5X44X15     130 TR  
KSMR_125*37,5_(EM) 125 AK T 37,5X43X15     110 EM  
K112_125T 125 AK T 38X50X15     100 AV  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
KEM03_SPR_125 125 CS S   22X50 157 110 EM  
KEM03_SPR_125_F 125 CSF S   22X50 157 110 EM  
K535403 125 FF S   80X60 156 130 TR  
K103SE_125 125 FF S   80X60 151 100 AV  
KEM01_SPR_125_F 125 FF S   80X60 157 110 EM  
K535423 125 FF T   80X60 156 130 TR  
KEM01_SPR_125 125 FO S   80X60 157 110 EM  
K535003 125 FO S   80X60 156 130 TR  
K80SE_125 125 FO S   80X60 151 100 AV  
K80SE_125T 125 FO T   80X60 151 100 AV  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K535103 125 FO T   80X60 156 130 TR  
K535703 125 FX S   80X60 156 130 TR  
KEM02_SPR_125 125 FX S   80X60 157 110 EM  
K80SEA_125 125 FX S   80X60 151 100 AV  
K535903 125 FX T   80X60 156 130 TR  
K80SEA_125T 125 FX T   80X60 151 100 AV  
K80F_125 125 HF S   D12 149 100 AV  
K103F_125 125 HFF S   D12 149 100 AV  
KEM04_SPR_125_F 125 HFF S   D12 157 110 EM  
K531104 140 AK S 37,5X44X15     150 TR  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K531111 150 AK S 40X44X15     170 TR  
K112_150 150 AK S 40X50X15     135 AV  
KSPR_150*40_(EM) 150 AK S 40X43X15     130 EM  
K533111 150 AK T 40X44X15     170 TR  
K112_150T 150 AK T 40X58X15     135 AV  
KEM03_SPR_150 150 CS S   22X50 181 130 EM  
KEM03_SPR_150_F 150 CSF S   22X50 181 130 EM  
K535411 150 FF S   80X60 182 170 TR  
K103_150 150 FF S   80X60 181 135 AV  
KEM01_SPR_150_F 150 FF S   80X60 181 130 EM  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K535431 150 FF T   80X60 182 170 TR  
K80SE-AT_150 150 FO G   100X85 179 120 AV Tepluvzd.
K535011 150 FO S   80X60 182 170 TR  
KEM01_SPR_150 150 FO S   80X60 181 130 EM  
K80_150 150 FO S   80X60 181 135 AV  
K80_150T 150 FO T   80X60 181 135 AV  
K80-S_150T 150 FO T   105X80 192 135 AV  
K535111 150 FO T   80X60 182 170 TR  
K80A_150 150 FX S   80X60 181 135 AV  
KEM02_SPR_150 150 FX S   80X60 181 130 EM  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K535711 150 FX S   80X60 182 170 TR  
K535911 150 FX T   80X60 182 170 TR  
K80A-S_150T 150 FX T   105X80 192 135 AV  
K537711 150 HF S   D12 182 170 TR  
K537911 150 HF T   D12 182 170 TR  
K538211 150 HFF S   D12 182 170 TR  
K538231 150 HFF T   D12 182 170 TR  
K112_160 160 AK S 40X58X20     150 AV  
K531110 160 AK S 40X58X20     180 TR  
K533110 160 AK T 40X58X20     180 TR  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K535410 160 FF S   105X80 199 180 TR  
K103_160 160 FF S   105X80 197 150 AV  
K103_160T 160 FF T   105X80 197 150 AV  
K535430 160 FF T   105X80 199 180 TR  
K535010 160 FO S   105X80 199 180 TR  
K80_160 160 FO S   105X80 197 150 AV  
K535110 160 FO T   105X80 199 180 TR  
K80_160T 160 FO T   105X80 197 150 AV  
K535710 160 FX S   105X80 199 180 TR  
K80A_160 160 FX S   105X80 197 150 AV  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K535910 160 FX T   105X80 199 180 TR  
K112_180 180 AK S 50X58X20     170 AV  
K531105 180 AK S 45X58X20     200 TR  
K533105 180 AK T 45X58X20     200 TR  
K535405 180 FF S   105X80 219 200 TR  
K103_180 180 FF S   105X80 225 170 AV  
K535005 180 FO S   105X80 219 200 TR  
K80_180 180 FO S   105X80 225 170 AV  
K535105 180 FO T   105X80 219 200 TR  
K80A_180 180 FX S   105X80 225 170 AV  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K535705 180 FX S   105X80 219 200 TR  
K535905 180 FX T   105X80 219 200 TR  
KSPR_200*50_(EM) 200 AK S 50X60X20     180 EM  
K112_200 200 AK S 50X58X20     205 AV  
K531106 200 AK S 50X58X20     230 TR  
K533106 200 AK T 50X58X20     230 TR  
K112_200T 200 AK T 50X58X20     205 AV  
K535406 200 FF S   105X80 240 230 TR  
K103_200 200 FF S   105X80 235 205 AV  
K053349ND 200 FF S   105X80 240 230 TR  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
KEM01_SPR_200_F 200 FF S   105X80 242 180 EM  
K535426 200 FF T   105X80 240 230 TR  
K053348 200 FO S   105X80 240 230 TR  
K80_200 200 FO S   105X80 235 205 AV  
KEM01_SPR_200 200 FO S   105X80 242 180 EM  
K535006 200 FO S   105X80 240 230 TR  
K535106 200 FO T   105X80 240 230 TR  
K053251PVI 200 FX S   105X80 240 230 TR  
K80A_200 200 FX S   105X80 235 205 AV  
K535706 200 FX S   105X80 240 230 TR  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
KEM02_SPR_200 200 FX S   105X80 242 180 EM  
K535906 200 FX T   105X80 240 230 TR  
K534806 200 KF S   105X80 240 230 TR  
K531107 225 AK S 50X58X20     250 TR  
K535007 225 FO S   105X80 262 250 TR  
K535707 225 FX S   105X80 262 250 TR  
K112_250 250 AK S 60X75X25     300 AV  
K531108 250 AK S 60X73X25     300 TR  
K533108 250 AK T 60X73X25     300 TR  
K112_250T 250 AK T 60X75X25     300 AV  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K80BIS_250 250 FF S   150X115 302 300 AV  
K534708 250 FO S   160X120 296 300 TR  
K80_250 250 FO S   150X115 302 300 AV  
K80A_250 250 FX S   150X115 302 300 AV  
K535708 250 FX S   160X120 296 300 TR  
K80A_250T 250 FX T   150X115 302 300 AV  
K112A_300 300 AK G 70X64X25     400 AV  
K112_300 300 AK S 70X75X25     400 AV