ProduktyProdukty

Priemyselné koleso skupina 37Priemyselné koleso skupina 37

   

 

Všeobecné informácieVšeobecné informácie

Bežné koleso so sivým gumovým behúňom, s polyamidovým jadrom a klzným ložiskom. Guma s vysokou pružnosťou a kvalitou zaručuje výnimočnú kvalitu a dlhú životnosť. Vidlice sú vyrábané z pozinkovanej ocele (NL) v pevnom, otáčavom, otáčavom-brzdiacom, so zadnou dierou, čapovom, čapovom-brzdovom prevedení. Je dostupná aj verzia s dvojitým kolesom (1 vidlica 2 kolesa). Môžu byť objednané aj v párovanom individuálnom prevedení. 

Sú použiteľné v mokrom, vlhkom prostredí medzi stredne silnými chemikáliami. Nie sú použiteľné v prítomnosti organických rozpúšťadiel, chlórových látok, hydrokarbonátov a minerálnych olejov.


50-125

35÷80

0 °C ÷ +40 °C  
Dokumenty na sťahovanieDokumenty na sťahovanie

Vysvetlivky:
AK - Základné koleso
FO - Otočné prevedenie
FF - Otočné brzdené prevedenie
FX - Pevné prevedenie
HF - Koleso so zadným otvorom na kolík
HFF - Brzdené koleso- so zadným otvorom na kolík
CS - Koleso s kolíkom
CSF - Brzdené koleso- s kolíkom
S - Klzné ložisko
T - Ihlové ložisko
G - Guličkové ložisko

Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K371100 40 AK S 18x21x8     30 TR  
K376100 40 CS S   M8X15 59 30 TR  
K379100 40 CSF S   M8X15 59 30 TR  
K378100 40 FF S   31X31 59 30 TR  
K374100 40 FO S   31X31 59 30 TR  
K375100 40 FX S   31X31 59 30 TR  
K373100 40 HF S   D10 59 30 TR  
K377100 40 HFF S   D10 59 30 TR  
K371101 50 AK S 20x22x8     35 TR  
K240BP_50X18 50 CS S   M8X15 71 40 AV  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K376101 50 CS S   M8X15 66 35 TR  
K240BISBP_50X18 50 CSF S   M8X15 71 40 AV  
K379201 50 CSF S   M10X15 70 60 TR DPL
K379101 50 CSF S   M8X15 66 35 TR  
K240BISP_50X18 50 FF S   35X35 71 40 AV  
K378101 50 FF S   40X40 67 35 TR  
K378201 50 FF S   45X45 70 60 TR DPL
K240P_50X18 50 FO S   35X35 71 40 AV  
K374201 50 FO S   45X45 70 60 TR DPL
K374101 50 FO S   40X40 67 35 TR  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K375101 50 FX S   40X40 67 35 TR  
K240HP_50X18 50 FX S   33X45 71 40 AV  
K240FP_50X18 50 HF S   D10 71 40 AV  
K373101 50 HF S   D10 66 35 TR  
K240BISFP_50X18 50 HFF S   D10 71 40 AV  
K275BISF_050X18 50 HFF S   D10,2 73 55 AV Dupla
K377101 50 HFF S   D10 66 35 TR  
K371102 60 AK S 24x28x8     50 TR  
K376102 60 CS S   M12X25 83 50 TR  
K379102 60 CSF S   M12X25 59 30 TR  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K378102 60 FF S   45X45 83 50 TR  
K374102 60 FO S   45X45 83 50 TR  
K375102 60 FX S   45X45 83 50 TR  
K373102 60 HF S   D12 66 36 TR  
K377102 60 HFF S   D12 83 50 TR  
K240BP_65X21 65 CS S   M12X25 93 50 AV  
K240BISBP_65X21 65 CSF S   M12X25 93 50 AV  
K240BISP_65X21 65 FF S   50X50 93 50 AV  
K240P_65X21 65 FO S   50X50 93 50 AV  
K240HP_65X21 65 FX S   80X40 93 50 AV  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K240FP_65X21 65 HF S   D10 93 50 AV  
K240BISFP_65X21 65 HFF S   D10 93 50 AV  
K371203 75 AK S 24x28x8     55 TR  
K376203 75 CS S   M12 100 80 TR DPL
K240BP_75X21 75 CS S   M12X25 105 60 AV  
K376303 75 CS S   M12X25 101 55 TR  
K240BISBP_75X21 75 CSF S   M12X25 105 60 AV  
K379303 75 CSF S   M12X25 101 55 TR  
K379203 75 CSF S   M12X25 70 60 TR DPL
K240BISP_75X21 75 FF S   50X50 105 60 AV  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K378203 75 FF S   45X45 100 80 TR DPL
K378303 75 FF S   45X45 101 55 TR  
K240P_75X21 75 FO S   50X50 105 60 AV  
K374303 75 FO S   45X45 101 55 TR  
K374203 75 FO S   45X45 100 80 TR DPL
K240hP_75X21 75 FX S   80X41 105 60 AV  
K375303 75 FX S   45X45 101 55 TR  
K240FP_75X21 75 HF S   D10 105 60 AV  
K373303 75 HF S   D10 66 38 TR  
K377303 75 HFF S   D12 101 55 TR  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K240BISFP_75X21 75 HFF S   D10 105 60 AV  
K371103 80 AK S 24x28x8     60 TR  
K376103 80 CS S   M12X25 104 55 TR  
K379103 80 CSF S   M12X25 104 55 TR  
K378103 80 FF S   45X45 104 55 TR  
K374103 80 FO S   45X45 104 55 TR  
K375103 80 FX S   45X45 104 55 TR  
K231-29PG080 80 FX S   46X46 104 55 AR  
K373103 80 HF S   D10 66 37 TR  
K377103 80 HFF S   D12 104 55 TR  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K371104 100 AK S 24x28x8     60 TR  
K376104 100 CS S   M12X25 121 55 TR  
K240BP_100X27 100 CS S   M12X25 134 70 AV  
K240BISBP_100X27 100 CSF S   M12X25 134 70 AV  
K379104 100 CSF S   M12X25 121 55 TR  
K240BISP_100X27 100 FF S   55X55 134 70 AV  
K378104 100 FF S   45X45 121 55 TR  
K240P_100X27 100 FO S   55X55 134 70 AV  
K374104 100 FO S   45x45 121 55 TR  
K240HP_100X27 100 FX S   80x40 134 70 AV  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K375104 100 FX S   45X45 121 55 TR  
K240FP_100X27 100 HF S   D10 134 70 AV  
K373104 100 HF S   D10 66 39 TR  
K377104 100 HFF S   D12 121 55 TR  
K240BISFP_100X27 100 HFF S   D10 134 70 AV  
K371105 125 AK S 30X35X10     80 TR  
K240BP_125X27 125 CS S   M12X25 156 80 AV  
K376105 125 CS S   M12X25 149 80 TR  
K240BISBP_125X27 125 CSF S   M12X25 156 80 AV  
K379105 125 CSF S   M12X25 149 80 TR  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.
K378105 125 FF S   55X45 152 80 TR  
K240BISP_125X27 125 FF S   55X55 156 80 AV  
K240P_125X27 125 FO S   55X55 156 80 AV  
K374105 125 FO S   55X45 152 80 TR  
K240HP_125X27 125 FX S   80x40 156 80 AV  
K375105 125 FX S   55X45 152 80 TR  
K373105 125 HF S   D12 149 80 TR  
K240FP_125X27 125 HF S   D10 156 80 AV  
K240BISFP_125X27 125 HFF S   D10 156 80 AV  
K377105 125 HFF S   D12 149 80 TR  
Číslo položky Koleso
Ø
Prevedenie Uloženie ložiska Rozmery
kolesa
Rozmery
upevňovača
Nominálna
výška
Nosnosť
(kg)
Výrobca Pozn.