ProduktyProdukty

Reťazové koleso s upínacím púzdrom - Zjednotený zoznamReťazové koleso s upínacím púzdrom - Zjednotený zoznam

Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
017 06B 1 TB 1008
017 06B 2 TB 1008
017 06B 3 TB 1008
018 06B 1 TB 1008
018 06B 2 TB 1008
019 06B 1 TB 1008
019 06B 2 TB 1008
019 06B 3 TB 1008
020 06B 1 TB 1008
020 06B 2 TB 1008
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
021 06B 1 TB 1008
021 06B 2 TB 1008
021 06B 3 TB 1008
022 06B 1 TB 1108
022 06B 2 TB 1108
023 06B 1 TB 1210
023 06B 2 TB 1210
023 06B 3 TB 1210
024 06B 1 TB 1210
024 06B 2 TB 1210
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
025 06B 1 TB 1210
025 06B 2 TB 1210
025 06B 3 TB 1210
026 06B 1 TB 1210
026 06B 2 TB 1210
027 06B 1 TB 1210
027 06B 2 TB 1210
027 06B 3 TB 1210
028 06B 1 TB 1210
028 06B 2 TB 1210
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
030 06B 1 TB 1210
030 06B 2 TB 1210
030 06B 3 TB 1615
038 06B 1 TB 1210
038 06B 2 TB 1610
038 06B 3 TB 1615
045 06B 1 TB 1210
045 06B 2 TB 1610
057 06B 1 TB 1210
057 06B 2 TB 1610
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
076 06B 2 TB 1610
095 06B 1 TB 1210
095 06B 2 TB 1610
114 06B 1 TB 1215
114 06B 2 TB 1615
015 08B 1 TB 1008
015 08B 2 TB 1008
016 08B 1 TB 1108 v. 1008
016 08B 2 TB 1108
017 08B 1 TB 1210
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
017 08B 2 TB 1210
017 08B 2 TB 1210 Kalené
018 08B 1 TB 1210
018 08B 2 TB 1210
019 08B 1 TB 1210
019 08B 2 TB 1210
020 08B 1 TB 1610 v. 1210
020 08B 2 TB 1610
021 08B 1 TB 1610
021 08B 2 TB 1610
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
022 08B 1 TB 1610
022 08B 2 TB 1610
023 08B 1 TB 1610
023 08B 2 TB 1610
024 08B 1 TB 1610
025 08B 1 TB 1610
025 08B 2 TB 2012
026 08B 1 TB 1610
026 08B 2 TB 2012
027 08B 1 TB 1610
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
027 08B 2 TB 2012 Kalené
027 08B 2 TB 2012
028 08B 1 TB 2012 v. 1610
030 08B 1 TB 2012
030 08B 2 TB 2012
038 08B 1 TB 2012
038 08B 2 TB 2012
045 08B 1 TB 2012
045 08B 2 TB 2012
057 08B 1 TB 2012
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
057 08B 2 TB 2012
076 08B 1 TB 2012
076 08B 2 TB 2012
095 08B 1 TB 2012
095 08B 2 TB 2012
114 08B 1 TB 2517
114 08B 2 TB 2012
013 10B 1 TB 1008
014 10B 1 TB 1108 v. 1008
015 10B 1 TB 1210
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
015 10B 2 TB 1210
016 10B 1 TB 1610 v. 1210
016 10B 2 TB 1610
017 10B 1 TB 1610
017 10B 2 TB 1610
017 10B 3 TB 1210
018 10B 1 TB 1610
018 10B 2 TB 1610
019 10B 1 TB 1610
019 10B 2 TB 1610
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
019 10B 3 TB 1615
020 10B 1 TB 1610
020 10B 2 TB 1610
021 10B 1 TB 1610
021 10B 2 TB 1610
021 10B 3 TB 1615
022 10B 1 TB 1610
023 10B 1 TB 1610
023 10B 2 TB 1610
023 10B 3 TB 2012
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
024 10B 1 TB 2012
025 10B 1 TB 2012
025 10B 2 TB 2012
025 10B 3 TB 2517
026 10B 1 TB 2012
027 10B 1 TB 2012
027 10B 2 TB 2012
027 10B 3 TB 2517
028 10B 1 TB 2012
030 10B 1 TB 2012
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
030 10B 2 TB 2012
030 10B 3 TB 2517
038 10B 1 TB 2012
038 10B 2 TB 2517
045 10B 1 TB 2012
057 10B 1 TB 2012
076 10B 1 TB 2012
095 10B 1 TB 2517
114 10B 1 TB 2517
013 12B 1 TB 1210
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
014 12B 1 TB 1210
015 12B 1 TB 1610
015 12B 2 TB 1610
016 12B 1 TB 1610
016 12B 2 TB 1610
017 12B 1 TB 1610
017 12B 2 TB 1610
018 12B 1 TB 2012 v. 1610
018 12B 2 TB 2012
019 12B 1 TB 2012
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
019 12B 2 TB 2012
020 12B 1 TB 2012
020 12B 2 TB 2517
021 12B 1 TB 2517
021 12B 2 TB 2517
022 12B 1 TB 2517
022 12B 2 TB 2517
023 12B 1 TB 2517
023 12B 2 TB 2517
024 12B 1 TB 2517
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
024 12B 2 TB 2517
025 12B 1 TB 2517
025 12B 2 TB 2517
026 12B 1 TB 2517
026 12B 2 TB 2517
027 12B 1 TB 2517
027 12B 2 TB 2517
028 12B 1 TB 2517
028 12B 2 TB 2517
029 12B 1 TB 2517 (NEM RENDELHETŐ)
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
030 12B 1 TB 2517
030 12B 2 TB 2517
038 12B 1 TB 2517
038 12B 2 TB 3020
045 12B 1 TB 2517
045 12B 2 TB 3020
057 12B 1 TB 2517
057 12B 2 TB 3020
076 12B 1 TB 2517
076 12B 2 TB 3020
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
095 12B 1 TB 2517
095 12B 2 TB 3020
114 12B 1 TB 2525
013 16B 1 TB 1615
014 16B 1 TB 1610 v. 1615
015 16B 1 TB 1610 v. 1615
015 16B 2 TB 2012
016 16B 1 TB 2012 v. 1615
016 16B 2 TB 2517
017 16B 1 TB 2012
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
017 16B 2 TB 2517
018 16B 1 TB 2517
018 16B 2 TB 2517
019 16B 1 TB 2517
019 16B 2 TB 2517
020 16B 1 TB 2517
020 16B 2 TB 2517
021 16B 1 TB 2517
021 16B 2 TB 3020
022 16B 1 TB 2517
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
023 16B 1 TB 2517
023 16B 2 TB 3020
023 16B 3 TB 3525
024 16B 1 TB 2517
024 16B 2 TB 3020
025 16B 1 TB 2517
025 16B 2 TB 3020
026 16B 1 TB 2517
027 16B 1 TB 2517
027 16B 2 TB 3020
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
028 16B 1 TB 2517
030 16B 1 TB 3020 v. 2517
030 16B 2 TB 3020
030 16B 3 TB 3525
038 16B 1 TB 3020
038 16B 2 TB 3020
045 16B 1 TB 3020
045 16B 2 TB 3020
057 16B 1 TB 3020
057 16B 2 TB 3525
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
076 16B 1 TB 3020
076 16B 2 TB 3525
095 16B 1 TB 3020
095 16B 2 TB 3525
114 16B 1 TB 3030
114 16B 2 TB 4040
013 20B 1 TB 2012
015 20B 1 TB 2517
016 20B 1 TB 2517
017 20B 1 TB 2517
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
018 20B 1 TB 2517
019 20B 1 TB 2517
021 20B 1 TB 2517
023 20B 1 TB 2517
025 20B 1 TB 2517
027 20B 1 TB 3020
030 20B 1 TB 3020
038 20B 1 TB 3020
045 20B 1 TB 3020
057 20B 1 TB 3020
Počet zubov Rozstup Počet radov Typ upínacieho púzdra 3D
výkres
076 20B 1 TB 3020
011 24B 1 TB 2012
020 24B 1 TB 3020