ProduktyProdukty

Valčekové reťaze podľa normy ISO - Zjednotený zoznamValčekové reťaze podľa normy ISO - Zjednotený zoznam

Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
         
         
         
         
         
    500 Wippermann  
    500 Wippermann  
04B 1 Red. článok Ita  
04B 1 Red. článok Vision  
04B 1 Reťaz IWIS-Jwis  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
04B 1 Reťaz Vision  
04B 1 Reťaz Wippermann  
04B 1 Spojka IWIS-Jwis  
04B 1 Spojka Vision  
04B 1 Spojka Wippermann  
04B 2 Reťaz Vision  
04B 2 Spojka Vision  
05B 1 Red. článok IWIS-Elite  
05B 1 Red. článok Vision  
05B 1 Reťaz IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
05B 1 Reťaz IWIS-Jwis  
05B 1 Reťaz Vision  
05B 1 Reťaz Wippermann  
05B 1 Spojka IWIS-Elite  
05B 1 Spojka IWIS-Jwis  
05B 1 Spojka Vision  
05B 1 Spojka Wippermann  
05B 2 Red. článok Vision  
05B 2 Reťaz Ita  
05B 2 Reťaz IWIS-Jwis  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
05B 2 Reťaz Vision  
05B 2 Spojka IWIS-Jwis  
05B 2 Spojka Vision  
06B 1 Red. článok Ita  
06B 1 Red. článok IWIS-Elite  
06B 1 Red. článok IWIS-Jwis  
06B 1 Red. článok Vision  
06B 1 Red. článok Wippermann  
06B 1 Reťaz Ita  
06B 1 Reťaz IWIS-bezúdržbová  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
06B 1 Reťaz IWIS-Elite  
06B 1 Reťaz IWIS-Jwis  
06B 1 Reťaz Vision  
06B 1 Reťaz Wippermann  
06B 1 Spojka Ita  
06B 1 Spojka IWIS-bezúdržbová  
06B 1 Spojka IWIS-Elite  
06B 1 Spojka IWIS-Jwis  
06B 1 Spojka Vision  
06B 1 Spojka Wippermann  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
06B 2 Red. článok IWIS-Elite  
06B 2 Red. článok IWIS-Jwis  
06B 2 Red. článok Vision  
06B 2 Red. článok Wippermann  
06B 2 Reťaz Ita  
06B 2 Reťaz IWIS-bezúdržbová  
06B 2 Reťaz IWIS-Elite  
06B 2 Reťaz IWIS-Jwis  
06B 2 Reťaz Vision  
06B 2 Reťaz Wippermann  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
06B 2 Spojka Ita  
06B 2 Spojka IWIS-bezúdržbová  
06B 2 Spojka IWIS-Elite  
06B 2 Spojka IWIS-Jwis  
06B 2 Spojka Vision  
06B 2 Spojka Wippermann  
06B 3 Red. článok IWIS-Elite  
06B 3 Red. článok Vision  
06B 3 Reťaz Ita  
06B 3 Reťaz IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
06B 3 Reťaz Vision  
06B 3 Spojka IWIS-Elite  
06B 3 Spojka Vision  
081 1 Red. článok IWIS-Elite  
081 1 Red. článok Vision  
081 1 Reťaz IWIS-Elite  
081 1 Reťaz Vision  
081 1 Spojka IWIS-Elite  
081 1 Spojka Vision  
083 1 Red. článok IWIS-Jwis  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
083 1 Red. článok Vision  
083 1 Reťaz Ita  
083 1 Reťaz IWIS-Jwis  
083 1 Reťaz Vision  
083 1 Spojka Ita  
083 1 Spojka IWIS-Jwis  
083 1 Spojka Vision  
083 1 Spojka Wippermann  
084 1 Red. článok Vision  
084 1 Reťaz Ita  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
084 1 Reťaz Vision  
084 1 Spojka Ita  
084 1 Spojka Vision  
085 1 Red. článok IWIS-Elite  
085 1 Red. článok Vision  
085 1 Reťaz Ita  
085 1 Reťaz IWIS-Elite  
085 1 Spojka IWIS-Elite  
085 1 Spojka Vision  
08B 1 Red. článok IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
08B 1 Red. článok IWIS-Jwis  
08B 1 Red. článok Vision  
08B 1 Red. článok Wippermann  
08B 1 Reťaz IWIS-bezúdržbová  
08B 1 Reťaz IWIS-Elite  
08B 1 Reťaz IWIS-Jwis  
08B 1 Reťaz IWIS-Jwis Folyóméteres
08B 1 Reťaz Vision  
08B 1 Reťaz Wippermann  
08B 1 Spojka IWIS-bezúdržbová másfélszem
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
08B 1 Spojka IWIS-bezúdržbová  
08B 1 Spojka IWIS-Elite  
08B 1 Spojka IWIS-Jwis  
08B 1 Spojka Vision Závlačka
08B 1 Spojka Vision  
08B 1 Spojka Wippermann  
08B 2 Red. článok Ita  
08B 2 Red. článok IWIS-Elite  
08B 2 Red. článok IWIS-Jwis  
08B 2 Red. článok Vision  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
08B 2 Red. článok Wippermann  
08B 2 Reťaz Ita  
08B 2 Reťaz IWIS-bezúdržbová  
08B 2 Reťaz IWIS-Elite Folyóméteres
08B 2 Reťaz IWIS-Elite  
08B 2 Reťaz IWIS-Jwis  
08B 2 Reťaz Vision  
08B 2 Reťaz Wippermann  
08B 2 Spojka Ita  
08B 2 Spojka IWIS-bezúdržbová  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
08B 2 Spojka IWIS-Elite  
08B 2 Spojka IWIS-Jwis  
08B 2 Spojka Vision  
08B 2 Spojka Wippermann  
08B 2 Spojka Wippermann  
08B 3 Red. článok IWIS-Elite  
08B 3 Red. článok Vision  
08B 3 Reťaz Ita  
08B 3 Reťaz IWIS-Elite  
08B 3 Reťaz IWIS-Jwis  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
08B 3 Reťaz Vision  
08B 3 Reťaz Wippermann  
08B 3 Spojka Ita  
08B 3 Spojka IWIS-Elite  
08B 3 Spojka IWIS-Jwis  
08B 3 Spojka Vision  
08B 3 Spojka Wippermann  
10B 1 Red. článok IWIS-Elite  
10B 1 Red. článok IWIS-Jwis  
10B 1 Red. článok Vision  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
10B 1 Red. článok Wippermann  
10B 1 Reťaz Ita  
10B 1 Reťaz IWIS-bezúdržbová  
10B 1 Reťaz IWIS-Elite  
10B 1 Reťaz IWIS-Jwis  
10B 1 Reťaz Vision  
10B 1 Reťaz Wippermann  
10B 1 Spojka IWIS-bezúdržbová  
10B 1 Spojka IWIS-Elite sasszeges
10B 1 Spojka IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
10B 1 Spojka IWIS-Jwis  
10B 1 Spojka Vision Závlačka
10B 1 Spojka Vision  
10B 1 Spojka Wippermann  
10B 2 Red. článok IWIS-Elite  
10B 2 Red. článok IWIS-Jwis  
10B 2 Red. článok Vision  
10B 2 Red. článok Wippermann  
10B 2 Reťaz Ita  
10B 2 Reťaz IWIS-bezúdržbová  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
10B 2 Reťaz IWIS-Elite  
10B 2 Reťaz IWIS-Jwis  
10B 2 Reťaz Vision  
10B 2 Reťaz Wippermann  
10B 2 Spojka IWIS-bezúdržbová  
10B 2 Spojka IWIS-Elite  
10B 2 Spojka IWIS-Jwis  
10B 2 Spojka Vision  
10B 2 Spojka Wippermann  
10B 3 Red. článok IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
10B 3 Red. článok Vision  
10B 3 Reťaz IWIS-Elite  
10B 3 Reťaz IWIS-Jwis  
10B 3 Reťaz Vision  
10B 3 Spojka Ita  
10B 3 Spojka IWIS-Elite  
10B 3 Spojka IWIS-Jwis  
10B 3 Spojka Vision  
12B 1 Red. článok IWIS-Elite  
12B 1 Red. článok IWIS-Jwis  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
12B 1 Red. článok Vision  
12B 1 Red. článok Wippermann  
12B 1 Reťaz Ita  
12B 1 Reťaz IWIS-bezúdržbová  
12B 1 Reťaz IWIS-Elite  
12B 1 Reťaz IWIS-Jwis  
12B 1 Reťaz Vision  
12B 1 Reťaz Wippermann  
12B 1 Spojka IWIS-bezúdržbová  
12B 1 Spojka IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
12B 1 Spojka IWIS-Jwis  
12B 1 Spojka Vision  
12B 1 Spojka Vision Závlačka
12B 1 Spojka Wippermann  
12B 2 Red. článok IWIS-Elite  
12B 2 Red. článok IWIS-Jwis  
12B 2 Red. článok Vision  
12B 2 Red. článok Wippermann  
12B 2 Reťaz IWIS-bezúdržbová  
12B 2 Reťaz IWIS-Elite folyóméteres
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
12B 2 Reťaz IWIS-Elite  
12B 2 Reťaz IWIS-Jwis  
12B 2 Reťaz Vision  
12B 2 Reťaz Wippermann  
12B 2 Spojka IWIS-bezúdržbová  
12B 2 Spojka IWIS-Elite  
12B 2 Spojka IWIS-Jwis  
12B 2 Spojka Vision Závlačka
12B 2 Spojka Vision  
12B 2 Spojka Wippermann  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
12B 3 Red. článok IWIS-Elite  
12B 3 Red. článok Vision  
12B 3 Reťaz IWIS-Elite  
12B 3 Reťaz IWIS-Jwis  
12B 3 Reťaz Vision  
12B 3 Spojka IWIS-Elite  
12B 3 Spojka IWIS-Jwis  
12B 3 Spojka Vision  
16B 1 Red. článok IWIS-Elite  
16B 1 Red. článok IWIS-Jwis  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
16B 1 Red. článok Vision  
16B 1 Red. článok Wippermann  
16B 1 Reťaz Ita  
16B 1 Reťaz IWIS-bezúdržbová  
16B 1 Reťaz IWIS-Elite  
16B 1 Reťaz IWIS-Jwis  
16B 1 Reťaz Vision  
16B 1 Reťaz Wippermann  
16B 1 Spojka Ita  
16B 1 Spojka IWIS-bezúdržbová  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
16B 1 Spojka IWIS-Elite  
16B 1 Spojka IWIS-Jwis  
16B 1 Spojka Vision  
16B 1 Spojka Wippermann  
16B 1H Reťaz Vision  
16B 1H Spojka Vision  
16B 2 Red. článok Ita  
16B 2 Red. článok IWIS-Elite  
16B 2 Red. článok IWIS-Jwis  
16B 2 Red. článok Vision  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
16B 2 Red. článok Wippermann  
16B 2 Reťaz IWIS-bezúdržbová  
16B 2 Reťaz IWIS-Elite Metráž
16B 2 Reťaz IWIS-Elite  
16B 2 Reťaz IWIS-Jwis  
16B 2 Reťaz Vision  
16B 2 Reťaz Wippermann  
16B 2 Spojka IWIS-bezúdržbová  
16B 2 Spojka IWIS-Elite  
16B 2 Spojka IWIS-Jwis  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
16B 2 Spojka Vision  
16B 2 Spojka Wippermann  
16B 3 Red. článok Ita  
16B 3 Red. článok IWIS-Elite  
16B 3 Red. článok IWIS-Jwis  
16B 3 Red. článok Vision  
16B 3 Reťaz Ita  
16B 3 Reťaz IWIS-Elite  
16B 3 Reťaz IWIS-Jwis  
16B 3 Reťaz Vision  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
16B 3 Spojka Ita  
16B 3 Spojka IWIS-Elite  
16B 3 Spojka IWIS-Jwis  
16B 3 Spojka Vision  
20B 1 Red. článok IWIS-Elite  
20B 1 Red. článok IWIS-Jwis  
20B 1 Red. článok Vision  
20B 1 Red. článok Wippermann  
20B 1 Reťaz Ita  
20B 1 Reťaz IWIS-bezúdržbová  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
20B 1 Reťaz IWIS-Elite Metráž
20B 1 Reťaz IWIS-Elite  
20B 1 Reťaz IWIS-Jwis  
20B 1 Reťaz Vision  
20B 1 Reťaz Wippermann  
20B 1 Spojka IWIS-bezúdržbová  
20B 1 Spojka IWIS-Elite  
20B 1 Spojka IWIS-Jwis  
20B 1 Spojka Vision  
20B 1 Spojka Wippermann  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
20B 2 Red. článok IWIS-Elite  
20B 2 Red. článok IWIS-Jwis  
20B 2 Red. článok Vision  
20B 2 Reťaz IWIS-bezúdržbová  
20B 2 Reťaz IWIS-Elite  
20B 2 Reťaz IWIS-Jwis  
20B 2 Reťaz Vision  
20B 2 Spojka IWIS-bezúdržbová  
20B 2 Spojka IWIS-Elite  
20B 2 Spojka IWIS-Jwis  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
20B 2 Spojka Vision  
20B 3 Red. článok IWIS-Elite  
20B 3 Red. článok IWIS-Jwis  
20B 3 Red. článok Vision  
20B 3 Reťaz IWIS-Elite  
20B 3 Reťaz IWIS-Jwis  
20B 3 Reťaz Vision  
20B 3 Spojka IWIS-Elite  
20B 3 Spojka IWIS-Jwis  
20B 3 Spojka Vision  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
24B 1 Red. článok IWIS-Elite  
24B 1 Red. článok IWIS-Jwis  
24B 1 Red. článok Vision  
24B 1 Red. článok Wippermann  
24B 1 Reťaz IWIS-Elite  
24B 1 Reťaz IWIS-Jwis  
24B 1 Reťaz Vision  
24B 1 Reťaz Wippermann  
24B 1 Spojka IWIS-Elite  
24B 1 Spojka IWIS-Jwis  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
24B 1 Spojka Vision  
24B 1 Spojka Wippermann  
24B 2 Red. článok IWIS-Elite  
24B 2 Red. článok IWIS-Jwis  
24B 2 Red. článok Vision  
24B 2 Reťaz Ita  
24B 2 Reťaz IWIS-Elite  
24B 2 Reťaz IWIS-Jwis  
24B 2 Reťaz Vision  
24B 2 Reťaz Vision Metráž
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
24B 2 Spojka IWIS-Elite  
24B 2 Spojka IWIS-Jwis  
24B 2 Spojka Vision  
24B 3 Red. článok IWIS-Elite  
24B 3 Red. článok IWIS-Jwis  
24B 3 Red. článok Vision  
24B 3 Reťaz IWIS-Elite  
24B 3 Reťaz IWIS-Jwis  
24B 3 Reťaz Vision  
24B 3 Reťaz Wippermann  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
24B 3 Spojka IWIS-Elite  
24B 3 Spojka IWIS-Jwis  
24B 3 Spojka Vision  
24B 3 Spojka Wippermann  
28B 1 Red. článok IWIS-Elite  
28B 1 Red. článok IWIS-Jwis  
28B 1 Red. článok Vision  
28B 1 Reťaz Ita  
28B 1 Reťaz IWIS-Elite  
28B 1 Reťaz IWIS-Jwis  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
28B 1 Reťaz Vision  
28B 1 Spojka Ita  
28B 1 Spojka IWIS-Elite  
28B 1 Spojka IWIS-Jwis  
28B 1 Spojka Vision  
28B 2 Red. článok IWIS-Elite  
28B 2 Red. článok IWIS-Jwis  
28B 2 Red. článok Vision  
28B 2 Reťaz IWIS-Elite  
28B 2 Reťaz IWIS-Jwis  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
28B 2 Reťaz Vision  
28B 2 Spojka IWIS-Elite  
28B 2 Spojka IWIS-Jwis  
28B 2 Spojka Vision  
28B 3 Red. článok IWIS-Elite  
28B 3 Red. článok Vision  
28B 3 Reťaz IWIS-Elite  
28B 3 Reťaz IWIS-Jwis  
28B 3 Reťaz Vision  
28B 3 Spojka IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
28B 3 Spojka IWIS-Jwis  
28B 3 Spojka Vision  
32B 1 Red. článok IWIS-Elite  
32B 1 Red. článok IWIS-Jwis  
32B 1 Red. článok Vision  
32B 1 Reťaz IWIS-Elite  
32B 1 Reťaz IWIS-Jwis  
32B 1 Reťaz Vision  
32B 1 Spojka IWIS-Elite  
32B 1 Spojka IWIS-Jwis Závlačka
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
32B 1 Spojka Vision  
32B 2 Red. článok IWIS-Elite  
32B 2 Red. článok IWIS-Jwis  
32B 2 Red. článok Vision  
32B 2 Reťaz Ita  
32B 2 Reťaz IWIS-Elite  
32B 2 Reťaz IWIS-Jwis  
32B 2 Reťaz Vision  
32B 2 Spojka IWIS-Elite  
32B 2 Spojka IWIS-Jwis Závlačka
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
32B 2 Spojka Vision  
32B 3 Red. článok IWIS-Elite  
32B 3 Red. článok IWIS-Jwis  
32B 3 Red. článok Vision  
32B 3 Reťaz Ita  
32B 3 Reťaz IWIS-Elite  
32B 3 Reťaz IWIS-Jwis  
32B 3 Reťaz Vision  
32B 3 Spojka IWIS-Elite  
32B 3 Spojka IWIS-Jwis  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
32B 3 Spojka Vision  
40B 1 Red. článok IWIS-Elite  
40B 1 Red. článok Vision/SRC  
40B 1 Reťaz IWIS-Elite  
40B 1 Reťaz Vision  
40B 1 Spojka IWIS-Elite  
40B 1 Spojka Vision/SRC  
40B 2 Red. článok IWIS-Elite  
40B 2 Red. článok Vision/SRC  
40B 2 Reťaz IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
40B 2 Reťaz Vision  
40B 2 Spojka IWIS-Elite  
40B 2 Spojka Vision/SRC  
40B 3 Red. článok IWIS-Elite  
40B 3 Red. článok Vision/SRC  
40B 3 Reťaz IWIS-Elite  
40B 3 Reťaz Vision/SRC  
40B 3 Spojka IWIS-Elite  
40B 3 Spojka Vision/SRC  
48B 1 Red. článok IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
48B 1 Red. článok Vision/SRC  
48B 1 Reťaz IWIS-Elite  
48B 1 Reťaz Vision/SRC  
48B 1 Spojka IWIS-Elite  
48B 1 Spojka Vision/SRC  
48B 2 Red. článok IWIS-Elite  
48B 2 Red. článok Vision/SRC  
48B 2 Reťaz IWIS-Elite  
48B 2 Reťaz Vision/SRC  
48B 2 Spojka IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
48B 2 Spojka Vision/SRC  
48B 3 Red. článok IWIS-Elite  
48B 3 Red. článok Vision/SRC  
48B 3 Reťaz IWIS-Elite  
48B 3 Reťaz Vision/SRC  
48B 3 Spojka IWIS-Elite  
48B 3 Spojka Vision/SRC  
NP 08 2 Spojka Vision  
NP 16 1 Reťaz Ita