ProduktyProdukty

Valčekové reťaze poďla normy ASA - Zjednotený zoznamValčekové reťaze poďla normy ASA - Zjednotený zoznam

Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
04A 1 Red. článok IWIS-Elite  
04A 1 Red. článok Vision  
04A 1 Reťaz IWIS-Elite  
04A 1 Reťaz Vision  
04A 1 Spojka IWIS-Elite  
04A 1 Spojka Vision  
06A 1 Red. článok IWIS-Elite  
06A 1 Red. článok Vision  
06A 1 Red. článok Wippermann  
06A 1 Reťaz Ita  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
06A 1 Reťaz IWIS-Elite  
06A 1 Reťaz Vision Folyóméteres
06A 1 Reťaz Vision  
06A 1 Reťaz Wippermann  
06A 1 Spojka IWIS-Elite  
06A 1 Spojka Vision  
06A 1 Spojka Wippermann  
06A 2 Red. článok Vision  
06A 2 Reťaz Vision  
06A 2 Spojka Vision  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
06A 3 Red. článok Vision  
06A 3 Reťaz Ita  
06A 3 Reťaz Vision  
06A 3 Spojka Vision  
08A 1 Red. článok IWIS-Elite  
08A 1 Red. článok IWIS-Jwis  
08A 1 Red. článok Vision  
08A 1 Red. článok Vision 40H
08A 1 Red. článok Wippermann  
08A 1 Reťaz Ita  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
08A 1 Reťaz IWIS-Elite 40H
08A 1 Reťaz IWIS-Elite  
08A 1 Reťaz IWIS-Gondozásmentes  
08A 1 Reťaz IWIS-Jwis  
08A 1 Reťaz Vision  
08A 1 Reťaz Vision 40H
08A 1 Reťaz Wippermann  
08A 1 Spojka IWIS-Elite 40H
08A 1 Spojka IWIS-Elite  
08A 1 Spojka IWIS-Gondozásmentes  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
08A 1 Spojka IWIS-Jwis  
08A 1 Spojka Vision  
08A 1 Spojka Vision 40H
08A 1 Spojka Wippermann  
08A 2 Red. článok IWIS-Elite  
08A 2 Red. článok IWIS-Jwis  
08A 2 Red. článok Vision  
08A 2 Reťaz IWIS-Elite  
08A 2 Reťaz IWIS-Jwis  
08A 2 Reťaz Vision  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
08A 2 Spojka IWIS-Elite  
08A 2 Spojka IWIS-Jwis  
08A 2 Spojka Vision  
08A 3 Red. článok IWIS-Jwis  
08A 3 Red. článok Vision  
08A 3 Reťaz IWIS-Jwis  
08A 3 Reťaz Vision  
08A 3 Spojka IWIS-Jwis  
08A 3 Spojka Vision  
10A 1 Red. článok IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
10A 1 Red. článok IWIS-Elite 50H
10A 1 Red. článok IWIS-Jwis  
10A 1 Red. článok Vision 50H
10A 1 Red. článok Vision  
10A 1 Red. článok Wippermann  
10A 1 Reťaz Ita  
10A 1 Reťaz IWIS-Elite 50H
10A 1 Reťaz IWIS-Elite  
10A 1 Reťaz IWIS-Jwis  
10A 1 Reťaz Vision 50H
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
10A 1 Reťaz Wippermann  
10A 1 Spojka IWIS-Elite  
10A 1 Spojka IWIS-Elite 50H
10A 1 Spojka IWIS-Jwis  
10A 1 Spojka Vision  
10A 1 Spojka Vision 50H
10A 1 Spojka Wippermann  
10A 2 Red. článok IWIS-Elite  
10A 2 Red. článok IWIS-Jwis  
10A 2 Red. článok Vision  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
10A 2 Reťaz IWIS-Elite  
10A 2 Reťaz IWIS-Jwis  
10A 2 Reťaz Vision  
10A 2 Reťaz Wippermann  
10A 2 Spojka IWIS-Elite  
10A 2 Spojka IWIS-Jwis  
10A 2 Spojka Vision  
10A 3 Red. článok IWIS-Elite  
10A 3 Red. článok IWIS-Jwis  
10A 3 Red. článok Vision  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
10A 3 Reťaz IWIS-Elite  
10A 3 Reťaz IWIS-Jwis  
10A 3 Reťaz Vision  
10A 3 Spojka IWIS-Elite  
10A 3 Spojka IWIS-Jwis  
10A 3 Spojka Vision  
12A 1 HBC bálázó Reťaz IWIS-Elite 60HBC
12A 1 HBC bálázó Spojka IWIS-Elite 60HBC
12A 1 HBC red. spojka IWIS-Elite 60HBC
12A 1 Red. článok IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
12A 1 Red. článok IWIS-Elite 60H
12A 1 Red. článok IWIS-Jwis  
12A 1 Red. článok Vision 60H
12A 1 Red. článok Vision  
12A 1 Red. článok Wippermann  
12A 1 Reťaz Ita 60H
12A 1 Reťaz IWIS-Elite  
12A 1 Reťaz IWIS-Elite 60H
12A 1 Reťaz IWIS-Jwis  
12A 1 Reťaz Vision 60H
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
12A 1 Reťaz Vision  
12A 1 Reťaz Wippermann  
12A 1 Spojka IWIS-Elite sasszeges
12A 1 Spojka IWIS-Elite  
12A 1 Spojka IWIS-Elite 60H
12A 1 Spojka IWIS-Jwis  
12A 1 Spojka Vision  
12A 1 Spojka Vision 60H
12A 1 Spojka Wippermann  
12A 2 Red. článok IWIS-Jwis  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
12A 2 Red. článok Vision  
12A 2 Reťaz IWIS-Jwis  
12A 2 Reťaz Vision  
12A 2 Spojka IWIS-Jwis  
12A 2 Spojka Vision  
12A 3 Red. článok IWIS-Elite  
12A 3 Red. článok IWIS-Jwis  
12A 3 Red. článok Vision  
12A 3 Reťaz Ita  
12A 3 Reťaz IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
12A 3 Reťaz IWIS-Jwis  
12A 3 Reťaz Vision  
12A 3 Reťaz Wippermann  
12A 3 Spojka IWIS-Elite  
12A 3 Spojka IWIS-Jwis  
12A 3 Spojka Vision  
16A 1 HBC bálázó Hajl. Szem IWIS-Elite 80HBC
16A 1 HBC bálázó Reťaz IWIS-Elite 80HBC
16A 1 HBC bálázó Spojka IWIS-Elite 80HBC
16A 1 Red. článok IWIS-Elite 80H
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
16A 1 Red. článok IWIS-Elite  
16A 1 Red. článok IWIS-Jwis  
16A 1 Red. článok Vision  
16A 1 Red. článok Vision 80H
16A 1 Red. článok Wippermann  
16A 1 Reťaz IWIS-Elite 80H
16A 1 Reťaz IWIS-Elite  
16A 1 Reťaz IWIS-Elite 80H
16A 1 Reťaz IWIS-Jwis  
16A 1 Reťaz Vision  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
16A 1 Reťaz Vision 80H
16A 1 Reťaz Wippermann  
16A 1 Spojka IWIS-Elite  
16A 1 Spojka IWIS-Elite 80H
16A 1 Spojka IWIS-Jwis  
16A 1 Spojka Vision 80H
16A 1 Spojka Vision  
16A 1 Spojka Wippermann  
16A 2 Red. článok IWIS-Jwis  
16A 2 Red. článok Vision  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
16A 2 Reťaz IWIS-Elite  
16A 2 Reťaz IWIS-Jwis  
16A 2 Reťaz Vision  
16A 2 Spojka IWIS-Elite  
16A 2 Spojka IWIS-Jwis  
16A 2 Spojka Vision  
16A 3 Red. článok IWIS-Jwis  
16A 3 Red. článok Vision  
16A 3 Reťaz IWIS-Jwis  
16A 3 Reťaz Vision  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
16A 3 Spojka IWIS-Jwis  
16A 3 Spojka Vision  
20A 1 HBC bálázó Hajl. Szem IWIS-Elite 100HBC
20A 1 HBC bálázó Reťaz IWIS-Elite 100HBC
20A 1 HBC bálázó Spojka IWIS-Elite 100HBC
20A 1 Red. článok IWIS-Elite  
20A 1 Red. článok IWIS-Elite 100H
20A 1 Red. článok Vision  
20A 1 Red. článok Vision 100H
20A 1 Reťaz IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
20A 1 Reťaz IWIS-Elite 100H
20A 1 Reťaz Vision  
20A 1 Reťaz Vision 100H
20A 1 Spojka IWIS-Elite  
20A 1 Spojka IWIS-Elite 100H
20A 1 Spojka Vision  
20A 1 Spojka Vision 100H
20A 2 Red. článok IWIS-Elite  
20A 2 Red. článok Vision  
20A 2 Reťaz IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
20A 2 Reťaz Vision  
20A 2 Spojka IWIS-Elite  
20A 2 Spojka Vision  
20A 3 Red. článok Vision  
20A 3 Reťaz Vision  
20A 3 Spojka Vision  
24A 1 Red. článok Vision  
24A 1 Reťaz Vision  
24A 1 Spojka Vision  
24A 2 Red. článok IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
24A 2 Red. článok Vision  
24A 2 Reťaz IWIS-Elite  
24A 2 Reťaz Vision  
24A 2 Spojka IWIS-Elite  
24A 2 Spojka Vision  
24A 3 Red. článok Vision  
24A 3 Reťaz Vision  
24A 3 Spojka Vision  
28A 1 Red. článok Vision  
28A 1 Reťaz IWIS-Elite 140H
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
28A 1 Reťaz Vision  
28A 1 Spojka IWIS-Elite 140H
28A 1 Spojka Vision  
28A 2 Red. článok Vision  
28A 2 Reťaz Vision  
28A 2 Spojka Vision  
28A 3 Red. článok Vision  
28A 3 Reťaz Vision  
28A 3 Spojka Vision  
32A 1 Red. článok IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
32A 1 Red. článok Vision  
32A 1 Reťaz IWIS-Elite  
32A 1 Reťaz Vision  
32A 1 Spojka IWIS-Elite  
32A 1 Spojka Vision  
32A 2 Red. článok IWIS-Elite  
32A 2 Red. článok Vision  
32A 2 Reťaz IWIS-Elite  
32A 2 Reťaz Vision  
32A 2 Spojka IWIS-Elite  
Rozstup Počet radov Názov Výrobca Poznámka
32A 2 Spojka Vision  
32A 3 Red. článok Vision  
32A 3 Reťaz Vision  
32A 3 Spojka Vision