ProduktyProdukty

AktualityAktuality

Modulárne pásy a dostičkové reťaze

Modulárne pásy a dostičkové reťaze
Špeciálne doplnky pre výrobné pásy od Power Belt pohonné mechanizmy s.r.o.
Modulhevederek és talpas láncok
V našej ponuke sa nachádzajú aj dostičkové reťaze a modulárne pásy!

Používaním týchto produktov sa dajú minimalizovať technické odstávky strojov kvôli neočakávaným poruchám. Tieto pásy a reťaze môžu byť v kontakte aj s potravinami, lebo sa ich dajú jednoducho a ľahko čistiť.
Modulárne pásy
Modulhevederek
 • Konštrukcia niektorých typov umožňuje, aby pásy boli vybavené bočnými elementmi a lopatkami.
 • Používaný materiál je odolný voči hnilobe a rozkladu, pričom je trvanlivý a fyzicky bezpečný (každý štandardizovaný materiál je kompatibilný s FDA predpismi).
 • Pásy sú projektované na rôzne dopravníkové účely a pre spracovanie daného objektu.
 • Moduly z štandardizovaných materiálov zodpovedajú FDA predpisom.
 
 
kolesá pre Modulárne pásy
Modulheveder kerekek
 • Dajú sa ich vybrať podľa použitého modulárneho pásu.
 • Dostupné sú v obrábanom (bielej farby) alebo štandardnom (čiernej farby) prevedení.
 
DostiČkové reťaze
Talpas láncok
 • Môžu byť vyrábané z plastu alebo z ocele.
 • Výborné sú pre priemysel plnenia fľiaš kvôli ich chemickej odolnosti, ľahkej montáže a veľkej dopravníkovej kapacite.
 • Odporúčame ich používať v baliacom a textilnom priemysle, ale aj v iných priemyselných odvetviach.
 • Obľúbené sú aj pre OEM používateľov, nakoľko sa ich dajú aplikovať podľa špeciálnych potrieb.
 • Existujú štandardné a osobitné kvality materiálov ako v prípade modulárnych pásov.
ďalej na stránku →
 
Kolesá pre dostičkové reťaze
Talpas lánckerekek
 • Kolesá sú dostupné ako jeden celok alebo dvojdielne prevedenia, ale vieme ich dodať aj ako napínacie a pohonné prvky resp. pre daný priemer hriadeľa.
 • Existujú obrábané typy v bielej farbe a štandardné kusy v čiernej farbe.
ďalej na stránku →
Máte otázku?
Viac informácií o vyššie uvedených produktoch môžete získať na e-mailovej adrese alzbeta.ujjova@powerbelt.sk alebo na telefónnom čísle 031/550 3994.
separator
Späť na hlavnú stránku

  

IWIS REŤAZE S DVOJNÁSOBNÝM ROZOSTUPOM – PRE DLHŠIU ŽIVOTNOSŤ

Široký výber reťazí s dvojnásobným rozostupom od Power Beltu!
 

Čítam ďalej

  

POWERTWIST klinové remene

Powertwist článkové remene sú tie klinové alebo kruhové remene (8-10-13-14-19mm), ktoré budete milovať, nakoľko sú dostupné v klasických profiloch (Z/10;A/13;B/17;C/22;D/32) a v profiloch 3V, 5V, SPZ, SPA & SPB.
 

Čítam ďalej